Woga Wako – Rose Mhando

I haven’t done a song text for a long while, so here is one by Rose Mhando. May it encourage those that are busy trying to make something out of themselves and rebuke those that just sit and condemn others. Think carefully how you spend your days on earth, you’re never too sure if there’s a next life (of course not unless you are a cat).


Woga Wako

Woga wako ndio umasikini wako mwanangu wee

Your fear is your poverty, my child

Hofu yako ndio kifo chako wee mama

Your cowardice is your death, woman

Mashaka nayo ndio thambi yako wee mama wee

And doubt is your sin you woman you

Kila kitu unasema huwezi, huwezi, huwezi

All you say you can’t, you can’t, you can’t

Kwani wengine wameweza vipi ee

How do you think others have been able to do it?

Malengo yako utafanikisha vipi ee

How will you accomplish your goals?

Ndoto zako utakamilisha vipi?

How will you realize your dreams?

Umejiroga mwenyewe

You’ve bewitched yourself

Epuka vikao vya wapumbavu wee

Avoid meetings of fools

Epuka vikao vya wapumbavu wee mwanangu wee

Avoid meetings of fools, my child

Acha kujifunza kwa walioshindwa ee mama

Stop learning from the defeated, woman

Walioshindwa wana maneno mengi ee mama

The defeated have a lot to say, woman

Mchana kutwa utawaona vijijini

The whole day you’ll see them in villages

Wakijadili maisha ya wengine

Discussing the lives of others

Wakiongelea mipango ya wengine

Discussing other people’s plans

Wakikosoa juhudi za wengine

Correcting the undertakings of others

Fulani ana gari amehongwa na fulani

Whoever has a car, they were brided by whoever

Eti ana nyumba nzuri ameibia kampuni ee mama

Such a lovely home, they must have stolen from their company, woman

Lakini ya kwao yamewashinda ee

But the ongoings in their own lives have defeated them

Mchana kutwa wanashindana na jua ee mama

The whole day they’re competing with the sun, woman

Jua likisogea nao wanasogea

When the sun moves, they also move

Kivuli kikisogea nao wanasogea

When the shade moves, they also move

Hawajui kupambanua nyakati eee

They don’t know how to differentiate the times/seasons

Mchana na usiku kwao ni sawa sawa ee

Day and night to them are the same

Eti bora niende ee

As long as I go

Pole pole (Pole hee)

Sorry, sorry

Pole Mama (Pole hee)

Sorry Mother/Woman

Pole Mwenzangu (Pole hee)

Sorry my friend

Pole Kijana (Pole)

Sorry young one/ youth

Umejiroga mwenyewe

You’ve bewitched yourself

Umejiroga mwenyewe

You’ve bewitched yourself

Kwa Ujinga wako (Wewe hee)

By your foolishness

Wewe Mwenzangu (Wewe hee)

You my friend

Angalia ee (Wewe hee)

Look

Wewe Mwenzangu (Wewe)

You my friend

Umejimaliza mwenyewe

You’ve finished yourself

Nasema umejimaliza mwenyewe

I’m saying you’ve finished yourself

Kwa Ujinga wako ee (Pole hee)

By your foolishness

Mama (Pole hee)

Mother

Pole Kijana (Pole hee)

Sorry young one

Jamani (Pole)

Sincerely (Sorry)

Umejiroga mwenyewe

You’ve bewitched yourself

Nasema umejiroga mwenyewe

I’m saying you’ve bewitched yourself

Kwa midomo yako (Wewe hee)

With your mouth

Wewe Mama (Wewe hee)

You woman

Jamani (Wewe hee)

Sincerely

Umejimaliza mwenyewe

You’ve finished yourself

Shauri yako,

Your problem

Fedhea kwako,

Your impudence

ujinga wako,

your stupidity

Upumbavu wako

Your foolishness

Fedhuli yako

Your insolence

Ujinga wako

Your stupidity

Hasira yako

Your temper

Hasara kwako

Your loss

Mpumbavu huamini kila neno

A fool believes all he is told

Bali mwenye akili hufikiri sana jinsi aelezwavyo

But the one with a brain contemplates further on what he is told

Ujinga wako,

your stupidity

Upumbavu wako

Your foolishness

Shauri yako

Your problem

Fedhea kwako

Your impudence

Aibu yako

Your shame

Hasara yako

Your Loss

Uvivu wako

Your laziness

Umasikini wako

Your poverty

Mpumbavu huamini kila neno

A fool believes all he is told

Bali mwenye akili hufikiri sana jinsi aelezwavyo

But the one with a brain contemplates further on what he is told

Pole hee

Sorry,

Pole Mama (Pole hee)

Sorry Mother/Woman

Pole Mama (Pole)

Sorry mother

Pole Mwenzangu (Pole hee)

Sorry my friend

Umejiroga mwenyewe

You’ve bewitched yourself

Umejiroga mwenyewe

You’ve bewitched yourself

Kwa Ujinga wako (Wewe hee)

By your foolishnessPole hee

Wewe Mwenzangu (Wewe hee)

You my friend, you’ve finished yourself

Angalia ee (Wewe hee)

Look

Wewe Mwenzangu (Wewe)

You my friend

Umejimaliza mwenyewe

You’ve finished yourself

Pole hee

Pole hee

Pole hee

Pole

Sorry

Umejiroga mwenyewe

You’ve bewitched yourself

Mchawi wa maisha yako ni wewe mwenyewe

The witch in your life is you

Adui wa mafanikio yako ni wewe mwenyewe

The enemy to your succes is you

Utagombana na watu bure

You’ll argue with people for nothing

Utawachukia wengine bure

You’ll hate others for nothing

Utakasirishana na wengine bure

You’ll anger others for nothing

Mchawi wa maisha yako ni wewe mwenyewe

The witch in your life is you

Mchawi wa maisha yako ni wewe mwenyewe

The witch in your life is you

Adui wa mafanikio yako ni wewe mwenyewe

The enemy to your succes is you

Utagombana na watu bure

You’ll argue with people for nothing

Utawachukia wengine bure

You’ll hate others for nothing

Utakasirishana na wengine bure

You’ll anger others for nothing

Mchawi wa maisha yako ni wewe mwenyewe

The witch in your life is you

Shauri yako,

Your problem

Fedhea kwako,

Your Impudence

Upumbavu wako

Your foolishness

Hasara kwako

Loss to you

Kiburi chako

Your pride

Fedhea kwako

Uvivu wako

Your laziness

Umasikini wako

Your poverty

Mpumbavu huamini kila neno

A fool believes all he is told

Bali mwenye akili huchunguza sana jinsi aelezwavyo

But a wise man contemplates what he is told

Pole hee

Pole Mama (Pole hee)

Sorry

Mwenzangu (Pole hee)

My friend

Pole sana(Pole)

Very sorry

Umejiroga mwenyewe Mama

You’ve bewitched yourself

Unanuna bure

You’re angry for nothing

Wewe hee

You

Wewe hee

You

Mwenzangu Wewe hee

My friend, you

Wewe

You

Umejimaliza mwenyewe kwa midomo yako

You’ve finished yourself with your mouth

Pole hee

Pole hee

Pole hee

Pole

Sorry

Umejiroga mwenyewe

You’ve bewitched yourself

Jamani umejiroga mwenyewe kwa ujinga wako

Sincerely, you’ve bewitched yourself with your stupidity

Wewe hee

Wewe hee

Wewe hee

Wewe

You

Umejimaliza mwenyewe

You’ve finished yourself

Maneno ya Mungu yanasema hivi ee

God’s word says this

Maneno ya Mungu yanasema hivi ee Mwenzangu

God’s word says this my friend

Asiyefanya kazi na asile

Whoever doesn’t work, shouldn’t eat

Asiyefanye kazi huyo ni mwizi

Whoever doesn’t work is a thief

Hafai katika jamii yoyote

He’s not needed in any family

Wala hafai kwenye nyumba ya Mungu

He’s not needed in God’s house

Mchonganishi na mwenye fitina ee

An insiter and trouble maker

Hupita nyumba hadi nyumba

Moves from house to house

Hukorofisha ndungu kwa ndungu

Turns brother against brother

Hugombanisha jamaa kwa jamaa

Makes people fall out

Asiyefanya kazi ni mtu hatari

Whoever doesn’t work is a dangerous person

Nenda kajifunze kwa wale waliofanikiwa ee Mama

Go teach yourself from those that have succeeded, woman

Jifunze kwa waliofanikiwa ee Kijana

Teach yourself from those that have succeeded, young one

Ebu waulize walifanya vipi ee

Ask them how they did it

Baada ya maajibu chukua hatua

After you get the answers, take a step

Fanya kazi kwa mikono yako ee

Do the work

Utabarikiwa

You’ll be blessed

Mungu yupo eee

God is there

Utafanikiwa

You’ll succeed

Pole hee

Pole Mama (Pole hee)

Pole pole (Pole hee)

Sorry

Mwenzangu (Pole)

My Friend

Umejiroga mwenyewe kwa upuzi

You’ve bewitched yourself with your nonesense

Nasema

I’m saying

Wewe hee

You

Kwanini unakataa tamaa Wewe hee

Why are you giving up? You

Mwenzangu Wewe hee

My friend, you

Wewe

You

Umejimaliza mwenyewe kwa kukata tamaa

You’ve finished yourself by giving up

Pole (Pole hee)

Pole Mama (Pole hee)

Mwenzangu (Pole hee)

Pole  sana(Pole)

Umejiroga mwenyewe

Nasema

Wewe hee

Wewe hee

Wewe hee

Wewe

Umejimaliza mwenyewe

You’ve finished yourself

Share with friends: